Gárdonyi Géza Általános Iskola

 

 

 

Köszöntjük honlapunkon

 

Iskolánkról

  

Méréseredményeink 

Buda Szabad Királyi Főváros Tabáni Iskolaszéke alapította intézményünket 1870 tavaszán, mikor még szőlő termett a Gellérthegy lankáin, vízimadarakra vadásztak a Műegyetem helyén, s nem volt se körtér, se Bartók Béla út, Molnár Ferenc legendás hősei, "A Pál utcai fiúk" is csak évekkel később vívták csatáikat a grundért.

De hát már itt volt az iskola a tikkasztó forró nyarakkal, az adventi nagy havazásokkal, s az öreg gesztenyesütővel a bejárat mellett a mai telefonfülke helyén. Múltak az évek, s az idejáró kisfiúk és kislányok mind az ismeretlenek,  s mind az ismerősök mint Wigner Jenő, Szeleczky Zita, Nemeskürty István, Bálint András és mások, a mai diákokkal már a jelent írják a kedves érdeklődő Olvasóval együtt. Ma is él és nagy, a régi XI. kerület legpatinásabb általános iskolája a Gárdonyi, a Bartók Béla út 27. szám alatt. Hála Istennek sok a diákunk, évek óta többszörös a túljelentkezés az induló első osztályokba. Iskolánkból a tanulmányok befejezését követően tanulóink a főváros kiemelkedő gimnáziumaiban folytatják pályájukat, az Apáczaiban, a Fazekasban, a Veres Pálnéban és a József Attila Gimnáziumban, a Városmajorban, a belvárosi Eötvösben, vagy a szomszédos patinás Szent Imre és Szent Margit gimnáziumokban. Hosszú ideje 123 %-os kihasználtságunk, amely napjaink fogyatkozó gyerek- és népességszáma mellett igen tisztességes mutató. Az iskolában fegyelem és rend van, fontos és megélt a szeretet, a személyes, élő kapcsolat tanár, diák és szülő között, de mindenkinek tudnia és teljesítenie kell a kötelességeit a jogok mellett. Nem kísérletezgetünk a gyerekekkel, szülőkkel és magunkkal. Hagyományos a tantárgyi, értékelési, osztályozási rendszerünk. Első osztálytól kezdve tanítunk angol vagy német nyelvet tanulóinknak a hatályos tantervi előírásoknak megfelelően, évfolyamonként emelkedő óraszámban. Ugyancsak hagyományos a szótagoló-szóelemző olvasás- és írástanítás, s megtanítjuk diákjainkat tanulni. Az informatikaoktatás tanórai és szakköri keretben igen nagy látogatottságú, remek eredményekkel, a sportprogramokhoz hasonlóan. Tömegsport keretében tanfolyammal kiegészülve van kosárlabda, asztalitenisz, labdarúgás, röplabda és természetesen az ezt igénylőknek vagy az erre rászorulóknak könnyített testnevelés is. Nyolcvan fős az iskola aranydiplomás énekkara, s évtizedek óta nagy sikerrel működik a Gárdonyi Színjátszó Stúdió. A kerület iskolái között egyedülállóan, a képzőművészeti szakkör foglalkozásaira diákjaink olyan magas létszámban jelentkeztek, hogy várólistát kényszerültünk bevezetni.


Köszönjük, hogy elolvasta egy több mint 130 éves hagyományos, nagy múltú iskola, a Gárdonyi bemutatkozóját. Reméljük Ön is barátunk, volt diákunk vagy egykori "gárdonyis" tanulónk anyukája, apukája vagy nagyszülője, rokona. Ha nem is, de érdeklődik irántunk, várjuk szeretettel! Ígérünk türelmet, szeretetet, hagyományos értékeket, fegyelmet, rendet, egy klasszikus iskolát, ahol tanulni, szót fogadni, tisztességesen beszélni és alkalmazkodni kell.

Tisztelettel: Homolay Károly
igazgató

 

Méréseredményeink
 
 
  

 

ISMÉT hatalmas

Gárdonyis sikerek!

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója a 2015. évi országos kompetenciamérésről:

A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körű volt.

Átlageredmények: 

 

 

Országos átlag

Budapesti átlag

Budapesti nagy általános iskolák átlaga

Gárdonyi

Matematika

6. oszt.

1497

1546

1555

1689

 

8. oszt.

1618

1662

1674

1779

Szövegértés

6. oszt.

1488

1547

1556

1667

 

8. oszt.

1567

1611

1624

1715

 

Budapest, 2016. április 28.

 

 

             Saxné Tóth Gabriella                               Homolay Károly

               igazgatóhelyettes                                         igazgató