„Egri Csillagok" Alapítvány

Az Alapítvány számlaszáma:10200823-22220983-00000000

Az Alapítvány adószáma:19652674-1-43

   Az Alapítvány céljai:

·        A Budapest XI. Bartók Béla út 27. sz. alatti Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelési és oktatási céljainak megvalósítása.

·         A tanulók és tanárok hazai és külföldi oktatási intézmények tanulóival és oktatóival való kapcsolatépítése, tapasztalatcsere szervezési segítése és támogatása.

·         A képességfejlesztő iskola anyagi-technikai bázis fejlesztésének támogatása.

·        Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának elősegítése.

 

 Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el. Az Alapítvány országgyűlési képviselő-jelöltet nem állított és nem is ajánlott, a jövőben sem kíván sem ajánlani, sem állítani.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat a célok megvalósítása érdekében, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatja, ideértve a személyes közreműködést is. 

 

Az Alapítvány vagyonfelhasználásának módja:

Az Alapítvány egész vagyona a Gárdonyi Géza Általános Iskola támogatása érdekében felhasználható a következő célok érdekében:

- az oktatáshoz szükséges, az iskola ingó és ingatlan vagyonának felújítása, fejlesztése és kisebb beruházások finanszírozása,

- az oktatáshoz szükséges felszerelések, tanszerek vásárlása,
az oktatást elősegítő szakkönyvek, kiadványok beszerzése,

- az idegennyelv-oktatás hatékonyságát növelő oktatási segédeszközök vásárlása,

- tanárok részére továbbképzések szervezése,

- iskolai sportesemények támogatása,

- tapasztalatcserét elősegítő rendezvények szervezése belföldi és külföldi oktatási intézményekkel,

- rendezvények bérleti és egyéb költségeinek, a résztvevők közlekedési költségeinek, esetleges díjainak kiegyenlítése, biztonsági és biztosítási költségeinek viselése,

- számítástechnikai berendezések, irodai felszerelések vásárlása,

- pályázatokhoz önrész biztosítása,

- eseti segélyezés, támogatás,

- nyomdai díjak kiegyenlítése,

- a napközis csoportok sportszerrel, játékkal való ellátása.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak az Alapítvány anyagi támogatását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai szép, jól felszerelt környezetben tanulhassanak, és minél színvonalasabb szabadidős tevékenységekben vehessenek részt!