Róka-Madarász család

TEHETSÉGES CSALÁDOK A GÁRDONYIBAN

Újbuda kerülete különösen kedves számunkra, hiszen mindketten itt diplomáztunk a Műszaki Egyetemen, itt volt az esküvőnk, itt találtunk családi otthonra, és itt születtek gyermekeink: György, Gyula és Zsuzsanna. A lakókörnyezetünkben több, a gyerekeink számára is kellemes hely található. Elsőként említem a Műegyetemet, ahol kiváló építészek épületeihez méltóan kialakított és gondozott kert található. Minden évszakban nagy örömmel járunk ide gyönyörködni a környezetben. A Gellérthegy és a Gellért fürdő további kedvelt helyeink. A Bartók Béla út közlekedése és a Gellért téri metró megkönnyíti a mindennapi életünket. A Gárdonyi a Bartók Béla úton a kerület legpatinásabb iskolája, századfordulós, historizáló épülete, harangjátéka lenyűgöz kicsiket és nagyokat egyaránt. Az iskolaválasztásnál adott volt, hogy a körzetes iskolát, a Gárdonyit válasszuk, mind az iskola jó hírneve miatt, mind a tanári kar régi kedves ismerős pedagógusai miatt. György 3. osztályos, Gyula fiunk a 2. osztály padjait koptatja, Zsuzsanna kislányunkat is ismerősként üdvözlik az iskolában.

György fiunk érdeklődése szerteágazó, tehetsége több területen is megmutatkozik. A matematikát és a természettudományokat különösen kedveli, és az olvasás is kedvenc időtöltése. A művészetek terén is sokoldalú, az évente megrendezésre kerülő Adventi tárlaton számos alkalommal kiállították már munkáit. Szereti a zenét, szerepel az iskola énekkarában. Sportol a kosárlabdacsapatban, úszik és síel. Kedveli továbbá a természetjárást, barlangászást. Családunk a Bükkhöz, a Pilishez és a Káli-medencéhez kötődik különösen, ahol hódolhat ezen sportoknak.

Gyula fiunk szintén sokoldalú, érdeklődik a természettudományok iránt, de kedveli az irodalmat is. Gyula szintén sportol, kosárlabdázik, úszik és szívesen sakkozik. Fiaink a 433 Szent Bernát cserkészcsapat kiscserkészei. György fiunk a “Piranha”, Gyula fiunk a “Kékbálna” őrs tagja. Örömmel várják az őrsgyűléseket a cserkészotthonban, a rajportyákat és a közös táborozásokat.

Családunk fontosnak tartja a hagyományőrzést, és hogy tájegységeink gazdag népi szokásait, építészetét, táncait és dallamvilágát megismertessük gyermekeinkkel, hogy ők is továbbadhassák majd azt az utánuk jövő generációk számára. Zsuzsanna kislányunk az Újbudai Babszem Táncegyüttesben néptáncol. Gyula fiunk a gitár mellett a citerával is ismerkedik. Részt veszünk a Hagyományok Háza által szervezett előadásokon, képzőművészeti és kézműves foglalkozásokon.

A hagyományőrzés mellett fontosnak tartjuk a modern technológiák és a médiakommunikáció megismertetését is gyermekeinkkel. Többször jártak már a Bűvösvölgy Médiaértés-oktatóközpontjában, ahol betekintést nyerhettek számos alkotói folyamatba, de egyúttal megismerkedtek a média árnyoldalaival is. Az internet átszövi a mindennapjainkat, ezért a gyermekeink számára is biztonságos számítógép-környezetet alakítottunk ki, amely segítségével utánanézhetnek az órán tanultaknak, vagy megnézhetnek egy animációs filmet vagy egy érdekes fizikai kísérletet. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink minél hamarabb megismerkedjenek a programozással, mivel – ha később nem is ezt a hivatást választják – a logikus, tervszerű gondolkodás, és az absztrakt kifejezés képessége segíteni fogja őket az élet számos területén.

Róka-Madarász család